VÅRA PROJEKT

Skärblacka skolprojekt

Skärblacka-projektet I Etiopien har funnits sedan 1988. Parkskolan i Skärblacka skulle rivas pga fuktskador, och Erikshjälpen, en allkristen hjälporganisation, fick den gamla Parkskolan samt inventarier som inte skulle återanvändas i den nya skolan. Materialet har använts för att bygga upp en mycket fin skola i Etiopien. Den invigdes februari 1994. Idag går 900 barn i skolan. Det är endast föräldralösa barn samt barn från mycket fattiga familjer som får gå i Betlehem School. Det finns förskola samt klasser upp till 10:an.

135_skol