VÅRA PROJEKT

Samlingslokal

För att barnen i Betlehem School ska kunna ha gemensamma aktiviteter såsom gymnasik och föreläsningar, har vi finasierat byggandet av en gemensamhetslokal. Den är på 650 kvadratmeter.

142_invigning_gympasal