VÅRA PROJEKT

Projekt förskolan i Bahr Dahr

Förskolan i Bahr Dahr (norr om Addis) var under större delan av regnperioden obrukbar eftersom klassrummen var fulla med vatten. Vi byggde då en mur runt skolan för att leda bort vattnet. Skolan är nu öppen året runt.