vetgiriga_4

Skärblacka-projektet I Etiopien har funnits sedan 1988. Idén kom när Parkskolan i Skärblacka skulle rivas på grund av fuktskador. Erikshjälpen fick den gamla Parkskolan samt inventarier och lät bygga upp en mycket fin skola i Etiopien. Idag går 650 barn i skolan. Det är endast föräldralösa barn samt barn från mycket fattiga familjer som får gå i Betlehem School. Det finns förskola samt klasser upp till 11:an.

Sedan dess har vi haft möjligheten att kunna genomföra flera mycket lyckade projekt i Etiopien. Du kan läsa om dem på den här sidan. Det är billigt att hjälpa i Etiopien. Visste du att det bara kostar 45 kronor/månad att låta ett barn gå i skolan? Eller att ett bageri till en fattig familj bara kostar 3000 kronor? Vi jobbar med hjälp till självhjälp!

Varje månad skickar vi pengarna till Erikshjälpen, där vi själva kan följa varje krona fram till den enskilda behövande människan.

Vi har mycket låga omkostnader då allt arbete utförs ideellt. TACK TILL ALLA ER!